ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Bilim: Paradokslar - Zeno'nun Paradoksları
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

Zeno'nun Paradoksları

Diğer paradokslar için tıklayınız...

Zeno'nun 1. paradoksu (dichotomy)

Bir nesnenin d yolunu alabilmesi için önce o yolun d/2 sini gitmesi gerekir. Ancak d/2 sini gitmeden önce d/4 ünü gitmesi gerekir. d/4 ünü gitmeden önce d/8 ini gitmesi gerekir vs. Bu dizi sonsuza kadar uzatılabilir. Öyleyse bir yolun tamamını gitmek sonsuz sayıda hamle ile mümkündür. O halde d uzunluğunda bir yol gidilemez.

Bu paradoksun fiziksel çözümü quantum fiziğinin belirsizlik ilkesini beklemek zorunda kalmıştır. Bir uzunluktan sonra, yarı yollardaki belirsizlik ihmal edilemeyecek kadar büyük olacaktır. Yarı yolun fiziksel bir anlamı olmayacaktır.

Matematiksel çözümü cebiri ve  gibi sonsuz geometrik serilerin yakınsadığının kanıtlanmasını beklemiştir. Gittikçe kısalan yarı yolları almak için geçen zaman da git gide kısalmaktadır ve bunlar birbirini telafi eder.

Zeno'nun 2. paradoksu (Achilles ve kaplumbağa paradoksu):

Kaplumbağa yarışa d1 kadar önden başlamış olsun. Aşil'in ona yetişebilmesi için önce d1 yolunu almış olması gerekir, ancak bu sırada kaplumbağa d2 kadar ilerlemiş olur. Aşil önce bu d2 yolunu almalıdır, ancak kaplumbağa d3 kadar uzaklaşmış olacaktır. Bu böylece devam ederse Aşil'in kaplumbağaya asla yetişemeyeceği anlaşılır. Ancak Aşil kaplumbağaya yetişir ve onu geçer. Bu bir paradoks.

Bu paradoksun çözümü de yukarıdaki gibidir.

Zeno'nun 3. paradoksu (ok paradoksu):

Uçuş halindeki bir ok herhangi bir anda anlık olarak durgun bir konumdadır. Ancak tam o anda aynı konumdaki hareketsiz sabit bir oktan ayırt edilemez, öyleyse okun hareketi nasıl algılanıyor?

Zeno'nun 4. paradoksu (Stade paradoksu):

Bu paradox zaman ve mekanın belli bir miktar bölünebileceği kabulünden doğar.

( Gönderen : Çağla ŞAHİN )

  A1  A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4  
  C1  C2 C3 C4

Bölünemeyecek denli kısa bir an sonra cisimlerin birbirlerine göre konumu şöyle olacaktır:            

A1  A2 A3 A4
B1 B2 B3 B4
C1  C2 C3 C4

C1 in iki adet B nin önünden geçtiği gayet açıktır. O zaman hareketin gerçekleştiği zaman diliminin bir B nin önünden geçilen süre kadar daha bölünebileceğini de kabul etmemiz gerekir.

İşte paradoks !! Diğer paradokslar için tıklayınız...
Zeno'nun Paradoksları - ABECE Bilim

Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net