ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

8.BAĞLANTILAR VE RESİMLER


8/1. BAĞLANTILAR(LINK)

Web sayfalarında en çok kullanılan unsurlardan biri bağlantılardır.Bağlantılar ziyaretçinin bir tıklama ile, sitenizin içinde veya dışında, belirlediğiniz herhangi bir adrese gitmesini sağlar.Bağlantılar browser'a <a> etiketi ile bildirilir.İşte bu etiketin parametreleri:


href Bağlantının adresi bu parametreyle bildirilir <a href="http://www.sayfaAdı.com>Sayfa Adı</a>
Sayfa Adı
target Sayfanın açılacağı yeri belirler.Target parametresi,açılacak sayfa yeni bir sayfa olarak açılacaksa'_blank',aynı pencere içinde açılacaksa '_self',aynı pencerere içerisinde üstten itibaren açılacaksa '_top' değerini alır. '_parent' ve 'ÇerçeveAdi' değerlerine çerçeveler konusunda değineceğiz <a href="http://www.sayfaAdı.com target="_blank">Sayfa adı></a>
Sayfa Adı

'Href' parametresinin değeri sayfaadi.com gibi bir adres olabileceği gibi, örneğin deneme.zip gibi bir dosya adı da olabilir. Böyle bir bağlantıya tıklandığında browser kullanıcıya bu dosyayı indirmek isteyip istemediğini sorar. Bu özelliği kullanarak ziyaretçilerin sayfamızdan dosya indirmelerini sağlayabiliriz.


<a href="http://www.SayfaAdi.com/dosyalar/deneme.zip">Burarya tıklayıp dosyayı indirin!</a>
Burarya tıklayıp dosyayı indirin!8/2. RESİMLER

Resimler doğru ve yerinde kullanıldığında HTML belgelerine estetik açıdan çok şeyler katabilirler;fakat büyük boyutları nedeniyle yavaş yüklenirler.Bu da ziyaretçinin sıkılmasına,hatta sayfayı terketmesine neden olabilir.Bu nedenle, en azından internet bağlantıları daha hızlı oluncaya kadar, resimleri 'az ve öz' kullanmanız doğru olacaktır.Resimler <img> etiketi aracılığıyla kullanılırlar.Aşağıda bu etiketin parametrelerini görüyorsunuz.


src Resmin bulunduğu dizini bu parametre ile bildiririz <img src="deneme.gif">
width Resmin genişliğini piksel cinsinden bildirir <img src="deneme.gif" width="100">
height Aynı şekilde resmin yüksekliğini bildirir. <img src="deneme.gif" height="100">
border Resmin etrafındaki çizginin kalınlığını belirtir. <img src="deneme.gif" border="6">
align Yatay konum belirler;left,right,center değerlerini alır. <img src="deneme.gif" align="left">
alt Mouse resmin üzerindeyken yazacağınız meni gösterir <img src="deneme.gif alt="Buraya açıklama yazın!">
Buraya açıklama yazın!8/3. RESİMLERİ VE BAĞLANTILARI BİRLEŞTİRELİM


Aşağıdaki örneği yazdığınızda, üzerine tıklanınca istediğiniz bir adrese yeni pencere açan bir resim elde edersiniz.


<a href="http://www.abecem.net" target="blank"><img src="deneme.gif" ></a>


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net