ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER
11/2. <FRAMESET>  ve <FRAME> ETİKETLERİ

Aşağıda <frameset> etiketinin parametrelerini görüyorsunuz :

rows Safayı enine bölmenizi sağlar <frameset rows="150,*">
<frame name="menu" src="menu.html">
<frame name="esas" src="esas.html">
</frameset>
cols Sayfayı boyuna bölmenizi sağlar <frameset cols="150,*">
<frame name="menu" src="menu.html">
<frame name="esas" src="esas.html">
</frameset>
cols ve rows parametreleri piksel değeri alabilecekleri gibi '%' cinsinden de değer alabilirler, örneğin:
<frameset cols="%20,%80">
Daha önce kullandığımız '*' ifadesi ile bölünecek alanın genişliğini browser'a bırakabiliriz:
<frameset cols="%20,*">
Son olarak sayfayı üçe veya daha fazlaya da böşebiliriz:
<frameset rows="150,200,100,*"> ifadesi ile ana pencereyi dörde böleriz.
frameborder Ana sayfanın bölümleri arasında sınır çizgisi olup olmamasısını belirler.('yes', 'no'; veya '1', '0' değerlerini alır) <frameset cols="150,*" frameborder="1">
<frame name="menu" src="menu.html">
<frame name="esas" src="esas.html">
</frameset>
border Çerçeveler arasındaki sınırın kalınlığını piksel cinsinden belirler. <frameset cols="150,*" border="10">
<frame name="menu" src="menu.html">
<frame name="esas" src="esas.html">
</frameset>


Şimdi de <frame>; etiketinin parametreleri:


src Bunu zaten biliyorsunuz, çerçeve içinde görüntülenecek sayfanın yeri
marginwidth Sayfanın solundaki kenar boşluğunu belirtir
marginheight Sayfanın üstündeki kenar boşluğunu belirtir
noresize '1' veya '0' değerlerini alır, '1' verilirse pencere boyutları sabitlenir.
scrolling 'yes', 'no', 'auto' değerlerini alır, kaydırma çubuklarının durumunu belirler.


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net