ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

3.DEĞİŞKENLER


Değişkenlere geçmeden önce JavaScript'deki değerleri tanıyalım:

 • Sayı Değerleri: Sayı değerleri tamsayı (integer literal) ve kesirli sayı (floating-point literal) olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin: 12; 567; 55,23423...
 • Boolean ifadeleri: Boolean mantığı iki sonuç verir: Doğru veya yanlış. Doğru '1' veya 'true', yanlış ise '0' veya 'false' ile ifade edilir.
 • String değerleri:Çift tırnak veya tek tırnak içinde gösterilen string değerleri, JavaScript açısından 'metin' olarak değerlendirilir.Örneğin: "Merhaba!"; "İstanbul 34"; "342,345"...

DEĞİŞKENLER

Değişken kendisine ketfi bir değer atayıp bu değeri programın herhangi bir yerinde değiştirmemize olanak veren bir unsurdur. Değişkenleri browser'a 'var' anahtar-kelimesiyle bildiririz, ve onları -ilk karakterlerinin rakam veya '_' olmaması, ve tabi türkçe karakter içermemeleri şartıyla- istediğimiz gibi adlandırabiliriz.

var degisken, var sonuc, var sayac...

Değişkenlere değer atama (initialization) ise aşağıdaki gibi olur:

değişken= "kitap", sonuc= 34, sayac= true

Veya iki işi aynı anda da yapabiliriz:

var degisken="kitap", var sonuc= 34, var sayac= true

Bu genel tanımdan sonra JavaScript'in değişken türlerine bir göz atalım:

 • Sayı Değiskenler: Ondalık veya tamsayı değerini alırlar, bu değişkenlerle aritmetik işlemler yapılabilir.Örneğin: 'var cevap= 44,56'
 • Boolean Değişkenler: '1'; 'true' veya '0'; 'false' değerlerini alan değişkenlerdir: 'var dogruMu: true'
 • String Değişkenler: String değeri alırlar, '+' operatörüyle iki string birbirine bağlanabilir, aşağıda 'hepsi' değişkeninin değeri "Javascript" string'i olacaktır:
  'var bas= "Java", son="Script"
  var hepsi= bas+son'
 • Fonksiyon değişkenleri: Bu değişkenleri tanımlamak için 'function' ifadesini kullanırız. Fonksiyonlar JavaScript'e bir iş yaptırmamızı sağlarlar.Fonksiyonları ileride başlıbaşına bir konu olarak göreceğiz, şimdilik fazla üzerinde durmayalım.
 • Dizi-değişkenler (Array): Array'ler ile farklı değerleri bir dizinin elemanı olarak aynı ad altında toplayabilir, gerektiğinde kullanmak üzere çağırabiliriz:

  var dizi = new Array(eleman1,eleman2,eleman3,eleman4) //dizi isimli bir array'e 4 farklı değer verdik
  var yeni = dizi[2] //yeni isimli değişkene dizinin 3. elemanını atadık.

  Yukarıda bir yazım hatası yoktur, JavaScript saymaya sıfırdan başladığı için 'dizi[2]' ifadesi dizinin 3. elemanı olan "eleman3" e eşittir.

<html>
<head>
 <title>değişkenler</title>
 <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
</head>
<body>

<script language="JavaScript1.2">
var tarih=1974 
var araba="Jaguar" //değişkenleri bildirip değerlerini atayalım
document.write(tarih+" "+araba+"<br>")
tarih=1975    //tarih değişkeninin değerini değiştirelim
document.write(tarih+" "+araba)
</script> 

</body>
</html>


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net