ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

8.FONKSİYON KAVRAMI


JavaScript ile program yazarken bu programın birçok iş yapmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca bu işlerin belli zamanlarda, belli durumlarda yapılması da gerekebilir. Bu durumda yapılacak işler için yazılan kodları foksiyonlar şeklinde gruplayıp yeri geldiğinde çağırabiliriz. Mesela kup() isimli bir fonksiyon tanımlayıp, bu fonksiyona göndereceğimiz argümanın kübünü verecek kodlar yazabilir, sonra bu fonksiyona programın değişik yerlerinde farklı değerler gönderip, bu değerlerin kübünü buldurtabiliriz. Fonksiyonlar aşağıdaki gibi yazılır:

function(argüman1, argüman2, argüman3...)
{
yapılacak işler
}

Fonksiyonları head bölümüne yazıp gerektiği zaman çağırmanız hem kodlarınızın düzenli olmasını, hem de hızlı çalışmasını sağlar. Şimdi bir örnekle fonksiyonları tanıyalım

<html>
<head>
 <title>Fonksiyonlar</title>
 <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
function cd(adet)
{
var tutar1=adet*9000000
return tutar1
}
function kaset(adet)
{
var tutar2=adet*5000000
return tutar2
}
-->
</script> 
</head>
<body>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
var cdAdet=prompt("Kaç CD alacaksınız?","1")
var kAdet=prompt("Kaç kaset alacaksınız?","1")
var toplamTutar= cd(cdAdet)+kaset(kAdet)
alert("Borcunuz "+toplamTutar+".-TL")
-->
</script> 
</body>
</html>

Şimdi bu örneği inceleyelim: Önce head bölümünde 'cd' isimli bir fonksiyon tanımladık.Bu fonksiyona keyfi olarak fiyat argümanını vedik. Sonra 'tutar1' isimli değişkene, 'fonksiyona gönderilecek değer' * 9000000 değerini atadık. Aynı şekilde bir kaset fonksiyonu yazdık. Body bölümüne geçelim :Kullanıcıdan aldığımız değerleri kAdet ve cdAdet değişkenlerine atayıp, bu değerleri head bölümündeki ilgili fonksiyonlara gönderdik. Fonksiyonlar istediğimiz hesabı yaptı ve 'return' ifadesiyle belirttiğimiz üzere hesaplanan değerleri tekrar body bölümüne gönderdi. Sonra bu iki değeri toplayıp ekrana yazdırdık.

Bu noktada bu zamana kadar kullandığımız prompt(),alert(),if(),for()... gibi ifadelerin aslında birer fonksiyon olduğuklarını açıkça görebilirsiniz. Bu fonksiyonların bizim yazdıklarımızdan farkı şudur: Örneğin prompt fonksiyonunun yapacağı işi belirtmemize gerek yoktur, bu fonksiyonun tanımı browser'ınızın dosyalarında mevcuttur. Bu şekilde istediğimiz zaman bu fonksiyonu çağırıp kullanabiliriz, böyle fonksiyonlara metod denir.


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net