ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

9.NESNELER


JavaScript kullanarak özelliklerini görebileceğimiz veya değiştirebileceğimiz şeyler; örnğin bu browser penceresi, bir form'un öğeleri hatta browser'ın ta kendisi JavaScript açısından birer nesnedir. Bu özelliğinden dolayı JavaScript nesneye yönelik bir programlama dilidir. Şimdi bu nesneleri tanıyalım ve özelliklerini inceleyelim.

 1. Window Nesnesi

  Window, browser'ın sayfaların görüntülendiği kısmıdır.aşağıda bu nesnenin özelliklerini görüyorsunuz:

  • width: Pencerenin genişliğinin piksel cinsinden değeri
  • height: Pencerenin yüksekliği piksel cinsinden değeri
  • top: Pencerenin ekranın üst kenarından uzaklığının piksel cinsinden değeri
  • left: Pencerenin ekranın sol kenarından uzaklığının piksel cinsinden değeri
  • toolbar: Araç çubuğunun olması(yes) veya olmaması(no)
  • menubar: Menubar'ın olması(yes) veya olmaması(no)
  • resizeable: Pencere boyutlarının değiştirilebilir(yes) veya sabit(no) olamsı
  • scrollbars: Kaydırma çubuklarının olması(yes) veya olmaması(no)
  • status: Status bar'ın olması(yes) veya olmaması(no)
  • location: Browser'ın location çubuğunun olması(yes) veya olmaması.
  • copyhistory: Yeni açılan pencereye eski pencerenin history kaydının aktarılması(yes) veya aktarılmaması.

  Bu listede 'yes' ve 'no' değerleri yerine '1' ve '0' da yazabilirsiniz.

  • Yeni bir pencere açmak için window.open(), kapatmak için window.close() metodları kullanılır.

  window.open("pencereAdi.html","Pencereadı","width=300 height=240 toolbar=0")

  Burada 'pencereAdi.htm' yazan bölümü bu şekilde bırakırsanız yeni pencereye pencereAdi.htm sayfası yüklenir. Buraya sadece penceraAdi yazar veya ("") şeklinde boş bırakırsanız yeni, boş bir sayfa açılır. Aşağıda tıklandığında yeni pencere açan bir link örneği görüyorsunuz.

  <html>
  <head>
   <title>Yeni pencere açmak</title>
  <script language="JavaScript1.2">
  function pencereAc()
  {
  varPencereNesnesi=window.open("YeniPencere","Pencere","toolbar=0 resizeable=0 width=300 height=300")
  PencereNesnesi.document.writeln("<h1>Burasi yeni pencere</h1>")
  PencereNesnesi.document.write("<a href=\"JavaScript:window.close(self)\">Pencereyi Kapat</a>")
  }
  </script>
  </head>
  <body >
  <b><a href="JavaScript:pencereAc()">Yeni pencere acmak icin tiklayin</a></b>
  </body>
  </html>

  • Browser'ın history kaydında ileri-geri gitmek için window.history.go() metodu kullanılır. Örneğin:

   window.history.go(-2)

   komutu bizi ziyaret ettiğimiz iki önceki sayfaya götürür.

  • Browser'ın altında yer alan status bara birşey yazmak istersek, aşağıdaki kodları kullanırız.

   window.status("Yazılacak Mesaj")

 2. Browser Nesnesi

  Javascript için browser da bir nesnedir. Fakat window nesnesinin aksine browser nesnesinin özelliklerini değiştiremeyiz.Sadece gerektiğinde kullanmak üzere değerlerini öğrenebiliriz.Aşağıda broser nesnesinin özellikleri listelenmiştir:

  • appname:Browser'ın adı
  • appVersion:Browser'ın sürümü
  • appCodeNameBrowser'ın kod adı
  • userAgentBrowser'ın kendini server'a tanıtırken verdiği isim.

  <html>
  <head>
   <title>Browser'ımızı tanıyalım</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="Javascript1.2">
  <!--
  function Tani()
  {
  var browseradi=" ";
  browseradi +="Browser:"+navigator.appName +"\r"
  browseradi +="Surumu:"+navigator.appVersion +"\r"
  browseradi +="Kodadi:"+navigator.appCodeName+"\r"
  browseradi +="Useragent:"+navigator.userAgent+"\r"
  alert(browseradi)
  }
  -->
  </script>
  </head>
  <body onLoad="Tani()">
  </body>
  </html>

 3. Frame(Çerçeve) Nesnesi Frame tekniği özetle bir pencere içerisinde birden çok pencere görüntülememize olanak verev bir tekniktir. Eğer bu teknikle ilgili bilginiz yoksa veya yetersizse HTML bölümüne bir göz atın. Javascript ile frame nesnesinin elemanlarına atıfta bulunmak için aşağıdaki ifadeler kullanılır.

  • top: Browser'ın kendisi, yani en üst pencere.
  • parent: Frameleri oluşturan frameset.
  • self: Çerçevenin kendisi.

  Parent Frame'in üzerinde yer alan 'yavru' çerçevelerin adları ise Javascript açısından parent.frame[n]'dir. Burada n yerine frame'in numarası gelir. Mesela iki çerçeveli bir sayfanız varsa ilk çerçevenin adı parent.frame[0], ikincisinin adı ise parent.frame[1] olur.

  Aşağıdaki örneği cerceve.html adıyla kaydedin.

  <html>< BR><head><BR> <title>Untitled</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <frameset cols="*,*">
  <frame name="bir" src="default.html">
  <frame name="iki" src="ornek.html">
  </frameset>
  <noframes>
  <body>
  </body>
  </noframes>
  </html>

  Aşağıdakini de frame1.html adıyla kaydedin.

  <html>
  <head>< BR> <title>bir</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   Buraya yazı yazılacak<br>
  </body>
  </html>

  Son olarak aşağıdaki örneği frame2.html adıyla kaydedin.

  <html>
  <head>
   <title>iki</title>< BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
  function yazdir1()
  {
  parent.frames[0].document.write("<h1>Merhaba! Burası 1. Çerçeve</h1>")
  }
  -->
  </script> 
  </head>
  <body>
  <a href="Javascript:yazdir1()">Buraya tıklayın ve 1. Çerçeveye yazı yazılsın.</a>
  </body>
  </html>

  Üç dosyanın da aynı dizinde olduğuna emin olduktan sonra cerceve.html dosyasını çalıştırın.

 4. FORMLAR

  Formlar HTML'in en önemli unsurlarından biridir, belki de en önemlisidir. Formlar bize ziyaretçiden bilgi alma olanağı verirler. JavaScript açısından formlar da birer nesnedirler. Bir formun elemanlarınının JavaScript'dek adı, 'n' form elemanının sırası olmak üzere, formAdı.elements[n]'dir. Bu bağlamda,örneğin 'formAdı.elements.length' ifadesi form'un eleman sayısını, 'formAdı.elements[n].value' ifadesi n'inci elemanın değerini, 'formAdı.elements[n].name ifadesi n'inci elemanın değerinini verir. Şimdi JavaScript ile formlara neler yapabileceğimizi öğrenelim. Bu noktada Form'ları ve elemanlarını bildiğinizi varsayıyoruz. Eksiklerinizi HTML bölümünden tamamlayabilirsiniz.

  <html>
  <head>
   <title>Radio</title>
   <META content=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
  function yazdir(selNesnesi)
  {
  return selNesnesi.options[selNesnesi.selectedIndex].value
  }
  -->
  </script> 
  </head>
  <body>
  <form name="form1">
  <select name="dil">
  <option  value="Web sayfalarının temel taşıdır.">HTML
  <option value="Olaylara duyarlı sayfalar yapmanıza yarar.">JavaScript
  <option value="Formları değerlendiren programlar yazmanıza yarar.">CGI
  </select>
  <p>
  <input type="Button" onClick="alert(yazdir(this.form.dil))" value="Açıklama için tıklayın!">
  </p></form>
  </body>
  </html>

  Buradaki fonksiyona 'this.form.dil' ifadesiyle formun select bölümünü gönderiyoruz. Fonksiyonda bu değer selNesnesi argümanıyla temsil edilmiş. Return ifadesiyle seçilen option'un değerini tekrar fonsiyonun çağırıldığı yer olan alert metoduna gonderiyoruz, bu metod da işini yapıp bu değeri görüntülüyor. Burada selNesnesi.selectedIndex ifadesi bize seçilen option'un index'ini , yani sıra numarasını verir.

  <html>
  <head>
   <title>Radio</title>
   <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
  function yazdir(radyoNesnesi)
  {
  var sonuc=null
  var ctr

  for(ctr=0;ctr<radyoNesnesi.length ;ctr++)
   {
   if(radyoNesnesi[ctr].checked){
   sonuc=radyoNesnesi[ctr].value
      break}
   }
  document.form1.aciklama.value=sonuc
  }
  -->
  </script> 
  </head>
  <body>
  <form name="form1" >
  <input type="radio" name="dil" value="Web sayfalarının temel taşıdır.">HTML<br>
  <input type="radio" name="dil" value="Olaylara duyarlı sayfalar yapmanıza yarar.">JavaScript<br>
  <input type="radio" name="dil" value="Formları değerlenderen programlar yazmanıza yarar.">CGI
  <p><input type="text" size="50" name="aciklama" ></p>
  <input type="Button" onClick="yazdir(this.form.dil)" value="Açıklama için tıklayın!">
  </form>
  </body>
  </html>

  Buradaki fonksiyon bir for döngüsüyle radyo düğmelerinin işaretli(checked) olup olmadığını kontrol etmeye başlıyor.Eğer if metodu true sonucunu verirse, yani o radyo düğmesi işaretliyse, döngüyü kesiyor ve işaretli düğmenin değerini 'sonuc' değişkeni aracılığıyla formun text bölümüne yazdırıyor. Burada ve bir önceki örnekte geçen 'onClick' ifadesi bir olaydır, olayları bir sonraki bölümde öğreneceğiz.


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net