ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

4.OPERATÖRLER

 1. Assignment(atama) operatörü

  JavaScript'in(ve bütün programlama dillerinin) temel operatörü olan atama operatörü '=' işaretiyle ifade edilir, işaretin sağındaki değeri(veya değişkenin değerini), solundaki değişkene atar.
  'var sayi = 34 ; var sayi2 = sayi'

 2. Aritmetik operatörler

  • '+' :Sayı değişkenleri toplamaya, string değişkenleri birbirine eklemeye yarar.
  • '-' : Sayı değişkenlerde çıkartma işlemini yapar.
  • '*' : Sayı değişkenlerde çarpma işlemini yapar.
  • '/ ' : Bölme işlemi yapar.
  • '%' : Modülüs işlemi. '10%3' ifadesinin matematikteki karşılığı '10 mod 3' ifadesidir ve sonuç 1 çıkar.

  <html>
  <head>
  <title>Aritmetik operatörler</title>
   <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   <script language="JavaScript1.2">
  <!--
   var toplama=11+2            //değişkenlere işlemlerin sonuçlarını atayalım
   var cıkarma=10-4
   var carpma=(7,32)*4
   var bolme=(32,4)/(1,22)
   var modul= 23%3
   var hepsi=toplama+cıkarma+bolme+carpma+modul          //bütün değerleri toplayalım
   document.write(toplama,"<br>",cıkarma,"<br>",carpma,"<br>",bolme,"<br>",modul,"<br>")
   document.write(hepsi)            / /bulduğumuz değerleri yazdıralım 
  -->
  </script>
  </body>
  </html>

  Aritmetik operatörlerden bahsetmişken JavaScript'in bazı kısaltmalarından bahsedelim

  • 'a = a + b' ifadesini kısaca 'a+=b' şeklinde yazabiliriz.
  • Aynı kısaltma diğer işlemler için de geçerlidir(a-=b; a/=b, a*=b)
  • a = a + 1 ifadesini a++; a = a - 1 ifadesini ise kısaca a-- şeklinde yazabiliriz.

 3. Karşılaştırma operatörleri

  Karşılaştırma operatörleri, temsil ettikleri karşılaştırmanın sonucu doğruysa true, yanlışsa false değerini verirler.

  • '==' : Eşit operatörü, eğer iki tarafın değeri eşitse true sonucunu verir.
  • '!=' : Eşit değil operatörü, eğer iki tarafın değeri eşit değilse true sonucunu verir.
  • '< ' : Küçüktür operatörü, sol taraf küçükse true sonucunu verir.
  • '> ' : Büyüktür operatörü, sol taraf büyükse true sonucunu verir.
  • '<=' : Küçük eşittir operatörü, sol taraf küçükse veya iki taraf eşitse true sonucunu verir.
  • '>=' : Büyük eşittir operatörü, sol taraf büyükse veya iki taraf eşitse true sonucunu verir.

   Bu ve diğer operatörler için verilen örnekleri  yeni bir HTML belgesinin body bölümüne yazın

  <pre>
   <script language="javaScript1.2">
   <!--
   var a=10, b=4;
      document.writeln("a==b :",(a==b))
   document.writeln("a!=b :", (a!=b))
   document.writeln("a&lt;b :", (a<b))
   document.writeln("a&gt;b :", (a>b))
   document.writeln("a&lt;=b :", (a<=b))
   document.writeln("a&gt;=b :", (a>=b))
   -->
   </script>
   </pre>

 4. Şart operatörü

  Bu operatörü bir örnek üzerinde öğrenelim:
  (a==b)? "Iki degisken esittir!":"Iki degisken esit degildir!"
  Bu operatörün kullanımında parantez içerisine bir şart yazılır, ki burada o şart x ve y değişkenlerinin eşit olmasıdır, eğer bu şart doğruysa soru işaretinden hemen sonraki işlem, aksi takdirde ':' işaretinden sonraki işlem yapılır.

  <script language="javaScript1.2">
   <!--
   var a=10, b=4;
     varsonuc=(a!=b)?"İki değişken eşit değil!":"İki değişken eşit!"
   document.write(sonuc)
   -->
   </script>

 5. Mantıksal operatörler

  Eğer karşılaştırmayı birden fazla durumu dikkate alarak yapacaksak mantıksal operatörleri kullanırız.

  • '&&' : 'And(ve)' operatörü: Koşulların hepsi doğru ise true değerini verir.
  • '|| ' : 'Or(veya)' operatörü: Koşulların en az birinin doğru olması halinde true değerini verir.
  • '! ' : 'Not' operatörü: Koşulların hepsinin yanlış olması durumunda true değerini verir.

  <pre>
   <script language="javaScript1.2">
   <!--
   var a=10, b=4, c=4
      document.writeln("")
   document.writeln("a!=b &amp;&amp; b==c : " , "a b'den farklı ve b c'ye eşit mi? ",(a!=b && b==c))
   document.writeln("a==b || b==c : " ,"a b'ye veya c'ye eşit mi? ",(a==b || b==c)) 
   -->
   </script>
   </pre>


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net