ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

10.TABLOLAR(TABLE)


Metinleri listelerin yanısıra tablolar yardımıyla da düzenleyebiliriz. Sörf yaparken rastladığınız sayfalar çoğunlukla iç içe geçmiş tablolardan oluşur. Bu nedenle iyi bir sayfa tasarlamak için tablolara hakim olmak gereklidir.

Tablolar <table>...</table> etiketleri arasına yazılır.<tr> etiketi bir yatay sıra oluşturulur, bu yatay sıra istenilen sayıda <td> etiketiyle hücrelere bölünür.Aşağıdaki örneğe bakarak tablo mantığını anlayabilirsiniz.


Hücre1 Hücre2 Hücre3
Hücre4 Hücre5 Hücre6

       <table border="1">

<tr>
 
 <td >Hücre1</td>
 <td >Hücre2</td>
 <td >Hücre3</td>
 
</tr>
<tr>
 <td>Hücre4</td>
 <td>Hücre5</td>
 <td>Hücre6</td>
</tr>

</table> 


10/1. <TABLE> ETİKETİ VE PARAMETRELERİ

Burada width ve height parametrelerini aynen daha önce kullandığınız gibi kullanabilirsiniz...

bgcolor Hücrenin içinin rengini belirler. <table>
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
background Hücre içine resim koyar. <table background="deneme.gif">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
border Hücre etrafına yerleştireceğiniz çerçevenin kalınlığını belirler <table border="5">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
bordercolor Çerçeve rengini belirler <table border="5" bordercolor="teal">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
bordercolorlight Çerçevenin sol ve üst kenarlarının rengini belirler <table border="5" bordercolorlight="aqua">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
bordercolordark Çerçevenin sağ ve alt kenarlarının rengini belirler. <table border="5" bordercolordark="blue">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
align Hücrenin yatay konumu belirler <table align="right">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
cellspacing Hücre etrafındaki çerçevenin kalınlığını belirler. <table border="1" cellspacing="10">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre
cellpadding Hücre içindeki elemanların (metin, resim, vs.) çerçeveden uzaklığını belirler. <table border="1" cellpadding="10">
<tr>
<td>Hücre</td>
</tr>
</table>
Hücre


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net