ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

7.ARKAPLAN


5. ve 6. bölümlerde öğrendiklerimizle artık metinler üzerinde biçim anlamında her türlü değişikliği yapabiliriz. Sayfa tasarımında en az metinler kadar önemli bir unsur olan arkaplan üzerinde ne gibi değişiklikler yapabileceğimizi bu bölümde öğreneceğiz. Ayrıca <body> etiketinin parametrelerini göreceğiz.


7/1. ARKAPLAN VE <body> ETİKETİ

HTML belgesinin ekranda görüntülenen bölümü olan body bölümünün başladığını browser'a <body> etiketiyle bildirdiğimizi biliyoruz. Bir etiketin herhangi bir parametresine atadığımız değer, o etiketin oluşturduğu alan içerisinde geçerlidir.Mesela:

<font color="blue">...</font>

ifadesi, sadece '...' ile gösterilen alan içerisine yazılanları 'mavi' yapar. Bu durumda tahmin edebileceğiniz gibi <body> etiketinin parametrelerine verilen değerler, bütün sayfa için geçerlidir.Aşağıda bu parametreleri ve kullanılışlarını görüyorsunuz.

bgcolor Sayfanımın arkaplanının rengini belirler <body bgcolor="blue">
background    Arkaplana .gif,.jpg gibi HTML'in yorumlayabildiği bir resim dosyası koymanızı sağlar <body background="c:\sayfam\resim.gif">
text Sayfanızdaki metinlerin rengini belirler <body text="#2354FF">
link Sayfanızdaki bağlantıların tıklanmamış durumdaki rengini belirler. <body link="yellow">
alink Sayfanızdaki bağlantıların tıklama işlemi süresince alacağı rengi belirler <body >
vlink Sayfanızdaki bağlantıların tıklama işleminden sonra alacağı rengi belirler <body >

Burada tabloda bütünlüğü bozmamak amacıyla verilen son üç parametre, ileride deyineceğimiz link(bağlantı)larla ilgilidir, bu yüzden şimdilik bunları unutabiliriz.

NOT: 'Background' parametresini kullanırken, resminizin yerini tam olarak yazmayı ve sonuna uzantısını(.gif; .jpg vs.) koymayı ihmal etmeyin!7/2. YATAY ÇİZGİ

Başlığın hemen üzerinde bir örneğini gördüğünüz yatay çizgileri kullanarak sayfalarınızın okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.İşte buna olanak sağlayan <hr> etiketive parametreleri:

align Konum belirler;left,center,right değerlerini alabilir. <hr align="right">

size Çizginin piksel cinsinden kalınlığı <hr size="20" >

width Piksel cinsinden uzunluk <hr width="400">

color Çizginin rengini belirler <hr color="blue">Üç bölümün sonunda artık metinlere ve arkaplanlara iyice hakim olduk.Aşağıdaki örnek ile bilgilerimizi tekrar edelim:

<html>
<head>
<title>Metin ve arkaplan uygulalaması</title>
</head>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
<body bgcolor="green" link="red" vlink="yellow" alink="black">
<h1>Modern Futbol</h1><br><hr>
<p><font face="Verdana,hevletica" color="#FFFFFF">Günümüz modern futbolunun gereği olan <b>3-5-2</b> sistemi, oynanması bir hayli zor bir sistemdir. Bu sistemde <i>orta alanın iki ucundaki</i> oyunculara büyük iş düşer.</p>
<p>Modern futbolun başka bir gereği de alan savunması yapmaktır. Ancak tehlikeli santraforlar için
önlem alma gereği, savunmaları bazen güç duruma düşürebilir.</p>
<a href="http://www.uefa.com">İşte size faydalı bir link!</a>
</font>
</body>
</html>


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net