ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

4. SEÇİCİLER


Seçiciler(Selectors) bize oluşturduğumuz <h1>, <h2> ... gibi etiketlerin mevuct özelliklerini aynı bırakarak onlara yeni özellikler ekleme olanağı verdiği gibi istediğimiz bir kelimeye style özellikleri atayıp istediğimiz zaman çağırmamızı da sağlarlar. İki çeşit seçici öğreneceğiz: Id seçicisi ve sınıf seçicisi.

 1. Id Selectors(Id Seçicileri)

  Sınıf seçicileri head bölümünde tanımlanırlar. Seçicinin keyfi isminin başına Sharp(#) işareti konur, ve takip eden köşeli parantezlerin arasına stil özellikleri yazılır.

  <html>
  <head>
  <title>Id seçicileri</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <style type="text/css">
  <!--
  #idSecici
  {
  background:teal;
  color:white;
  font-weight:bold;
  font-family:arial;
  }
  -->
  </style>
  </head>
  <body>
  <div id=idSecici>Deneme</div>
  </body>
  </html>

 2. Class Selectors(Sınıf Seçicileri)

  Orneğin bir <h1> etikti tanımladınız, fakat sayfanın bazı yerlerinde bu etiketin 'color' parametresinin değeri 'red' olsun, fakat geri kalanlar aynı kalsın istiyorsunuz. Bunu sınıf seçicileriyle yapabilirsiniz.

  <html>
  <head>
  <title>Sınıf seçicileri</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <style type="text/css">
  <!--
  h1 {
  background:teal;
  color:white;
  font-weight:bold;
  font-family:arial;
  }
  h1.kirmizi{color:red}
  -->
  </style>
  </head>
  <body>
  <h1>Deneme</h1>
  <h1 class="kirmizi">Deneme</h1>
  </body>
  </html>

  Sınıf seçicileri genel olarak da tanımlanabilirler

  <html>
  <head>
  <title>Genel Sınıf seçicileri</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <style type="text/css">
  <!--
  .kirmizi{color:red}
  -->
  </style>
  </head>
  <body>
  <h1>Deneme</h1>
  <h1 class="kirmizi">Deneme</h1>
  <h2 class="kirmizi">Deneme</h1>
  </body>
  </html>


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net