ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

3.TEMEL KAVRAMLAR

HTML'i kısaca tanıdık ve gerekli araçları öğrendik,artık gerçekten HTML öğrenmeye başlayalım...


3/1.BAZI TEMEL KAVRAMLAR

 • Tag(Etiket): HTML belgelerine bir şey yerleştirmek ve/veya bir biçim belirtmek için 'Etiket' denen ifadeler kullanırız.Etiketler '<Etiketin Adı>' şeklinde yazılırlar.Bazı istisnalar hariç açılan etiketlerin yeri gelince kapatılması gerekir; bu da '</Etiketin adı>' ifadesiyle yapılır.
  <center> : Metnin ortalanmasını sağlar ;   <textarea> : Metin alanı oluşturur.

 • Parameter(Parametre): Parametreler etiketlerin değiştirilebilen özelliklerinin isimleridir.
  <textarea rows="50">
  Burada 'rows' ifadesi metin alanının yükseklik özelliğinin adıdır,bu özelliğin değeri değiştirilebilir.

 • Value(Değer): Parametre tanımından da kolayca anlayabileceğiniz gibi,parametreler ile değiştirdiğimiz sayılara(veya bazen keywordlere)değer adı verilir.
  <textarea rows="50">
  Burada '50' ifadesi metin alanının yüksekliğinin değeridir.

  NOT:Kursun devamında parantez içinde verilen Türkçe terimler kullanılacaktır.Fakat bu terimlerin orjinallerini de aklınızın bir kenarında tutun.  3/2.TEMEL ETİKETLER

  <html>...</html>    Bu etiket browser'a HTML belgesinin basladığı ve bittiği yeri bildirir.Bütun HTML kodları bu etiketin içinde yeralmadır.  
  <head>...</head> HTML belgesinin ilk bölümüdür.Title bölümü ile ileride göreceğimiz CSS ve JavaScript kodları buraya yazılır.Bu bölume yazılanlar metin olarak ekranda görünmez. 
  <title>...</title> Head bölümü içine yazılan Title bölümüne sayfanın başlığı yazılır,bu başlık browser'ın sol üst bölümünde görüntülenir.
  <body>...</body> HTML belgesinin bütün içeriği burada yeralır.Buraya metinler,resimler,listeler... vb. her türlü HTML nesnesi yerleştirilebilir.

  Diğer üç etiketin aksine body etiketinin parametreleri bulunur.Bunları ilerde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

   


 • Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net