ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

6.KOŞUL İFADELERİ


JavaScript ile program yazarken program akışının her zaman yukarıdan aşağıya olmasını istemeyebiliriz. Bu durumda koşul ifadeleri devreye girer. Bu ifadelerle browser'a programın bir noktasında bir koşul belirtip, bu koşul doğruysa bir iş yapmasını, doğru değilse başka bir iş yapmasını söyleyebiliriz. Ya da daha karmaşık durumlar tanımlayabiliriz. Bütün bu işleri koşul ifadeleri 'if' ve 'else' 'i yerinde kullanarak başarabiliriz.

 1. If ifadesi

  If ifadesi, eğer verilen koşul doğruysa true, değilse false değerini verir. Aşağıda if'in kullanımını görüyorsunuz.

  if (koşul)
  {
  Koşul sağlanıyorsa yapılacaklar
  }

 2. İf...else

  If ifadesiyle bir veye birkaç koşul belirttiğimizde, oluşabilecek bir durum da bu koşul veya koşullardan hiçbirinin gerçeklenmemesidir. İşte bu durumu else ifadesiyle belirtiriz. Yani if ile browser'a 'verdiğim koşul doğruysa şunu yap', else ifadesiyle 'aksi takdirde şunu yap' deriz.

  If ve else ifadelerinin kullanımları aşağıdaki gibidir.

  if (koşul)
  {
  koşul doğruysa yapılacak iş
  }
  else
  {
  Bunun dışındaki her durumda yapılacak iş
  }

  Eğer birden fazla koşul belirtmek istersek ilk if'den sora else if ifadesini kullabilir ve bu koşullarda yapılacak işleri belirleyebiliriz. Bunun anlamı şudur: 'Eğer(if) a şartı gerçekleniyorsa şunu yap, bunun dışında(else if) eğer b şartı gerçekleniyorsa şunu yap,bunların dışındaki durunmlarda(else) şunu yap!' .Bu durumda else ifadesi verilen koşulların hiçbirinin gerçeklenmediği durumları kapsar. Bu karışık ifadeyi ve koşul yapısını aşağıdaki örneğe bakarak anlayabilirsiniz...

  <html>
  <head>
   <title>Untitled</title>
   <META content=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   
   <script language="javaScript1.2">
   var cevap1=prompt("54 + 21 = ?","cevap?") //İlk soruya verilecek cevabı cevap1'e atıyoruz
   var cevap2=prompt("20 / 4= ?","cevap?")    //2. soruya verilecek cevabı cevap2'e atıyoruz
   if(cevap1==75 && cevap2==5)     //Eğer 1. cevap 75'e, 2.cevap 5'e eşit ise...
   alert("Cevapların ikisi de doğru")   //Bu mesajı yaz
     
   else if(cevap1!=75 && cevap2!=5)     //Eğer sadece cevap1 doğruysa...
   alert("Cevapların ikisi de yanlış")    //Bunu yaz
   
   else          //Yukarıdaki iki durumun dışındaki bir durumda,
              //Yani sadece bir cevabın doğru olması halinde 
   alert("Cevapların sadece biri doğru")  //Bunu yaz!
   </script>
   
  </body>
  </html>

 3. Bu örnekte, tanımda kullandığımız küme parantezlerini '{}' kullanmadık. Bunun nedeni koşul doğruysa yapılacak tek bir iş vermemizdir. Bu durumda JavaScript bu işin hemen üstündeki if'e ait olduğunu anlar. Fakat koşul doğruysa birden fazla iş yaptıracaksak bunları küme parantezleri içinde vermemiz gerekir.


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net