ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

2.CSS TÜRLERİ


CSS türleri üç tanedir: Yerel CSS, Genel CSS ve Harici CSS

Yerel stil şablonu, sadece sayfa içerisinde tanımlandığı yerde geçerlidir. Buna karşılık genel stil şablonu  tüm sayfayı kapsar. Harici stil şablonu ise '.css' uzantılı bir dosya olarak kaydedilir, kullanılacağı sayfalarda çağırılmak suretiyle tüm web sitesini kapsayabilir. Şimdi bu türleri teker teker tanıyalım ve örnekler yazalım.

 1. Yerel Stil Şablonu

  Yerel stil şablonları HTML belgesinin body bölümüne yazılırlar. Sadece bir kereliğine, yazıldıkları yerde etkili olurlar.

  <html>
  <head>
   <title>Yerel CSS</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
  <h1>Deneme</h1>
  <h1 style="color:teal ;font-size:15">Deneme</h1>
  <h1>Deneme</h1>
  </body>
  </html>

  Yukarıdaki örnekte yazdığımız ilk kelime normal , ikincisi ise belirtilen renkte ve boyutta görünecek. 3. kelime ise tekrar normal görünecek, bu da yerel şablonların bir kerelik olduğunu ispatlıyor.

 2. Genel Stil Şablonları

  Yerel Stil şablonlarının aksine genel şablonlar, HTML belgesinin head bölümüne yazılırlar ve belgenin tümünü etkilerler.

  <html>
  <head>
   <title>Genel CSS</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <style type="text/css">
  <!--
  h1 {color:teal; font-size:15}
  -->
  </style>
  </head>
  <body>
  <h1>Deneme</h1>
  <h1>Deneme</h1>
  <h1>Deneme</h1>
  </body>
  </html>

  Birinci örneği bu sefer genel şablon kullanarak yazdık, sonuçta üç kelime de şablonda belirttiğimiz özelliklerle görüntülendi. Burada browser'a bir style dökümanı yazmaya başlayacağımızı <style type="text/css"> ifadesiyle belirttik. Aynı şekilde </style> etiketi de şablon dökümanının bittiğini gösterir. Aradaki '<!--' ve' -->' ifadeleri kodlarımızı CSS bilmeyen eski sürüm browser'lardan saklamaya yarar.

 3. Harici Stil Şablonları

  CSS 'in sizi büyük bir yükten, yani her sayfa için ayrı ayrı kod yazmaktan kurtaran türü harici stil şablonlarıdır. Bu teknikte önce bir stil dosyası oluşturulur, sonra bu stilin kullanılacağı sayfaların başında çağırılır. Aşağıdaki örneğe bakarak bu tekniği daha iyi anlayabilirsiniz.

  Bu kodları stil1.css adıyla kaydedin

  h1 {font-size:15; color:teal}
  h2 {font-size:25; color:silver}
  h3 {font-size:35; color:red}

  Sonra bu HTML kodlarını yazıp stil1.css ile aynı dizine kaydedin.

  <html>
  <head>
  <title>Harici CSS </title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv= Content-Type>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil1.css">
  </head>
  <body>
  <h1>Deneme</h2>
  <h2>Deneme</h2>
  <h3>Deneme</h2>
  </body>
  </html>

  HTML kodlarının 4. satırında gördüğünüz ve <link rel="stylesheet" type= "text/css" href= "stilDosyası.css"> şeklinde genelleştirilebilecek ifade tahmin edeceğiniz gibi harici stil dosyasını çağırmak için kullanılır.


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net