ABECEM Net logo
ABECE Nazar Boncuğu
ABECE Oyun: Web Kursu Ana Sayfa
Bu sayfayı arkadaşınıza önerin.


Tüm Haberler için tıklayınız

ANA SAYFA - HTML DERSİ - JAVASCRİPT DERSİ - JAVASCRİPT KODLARI - CSS DERSİ - ÖNERİLER

7.DÖNGÜLER


Döngüler, kendilerine verilen koşul gerçeklendiği sürece aynı işi yapmaya devam eden fonksiyonlardır. Bu iş ,örneğin 1'den 100'e kadar saymak olabilir. Bu durumda bir sayaç oluşturulur. Bu sayacın değeri 1'den başlatılır, sayaca 100'e kadar sayması söylenir, ve her adımda sayacın değeri ekrana yazdırılır. Böylece 2 satırda 100 satırlık iş yaptırmış oluruz. JavaScript bize for, while, do...while ve switch döngülerini kullanma imkanı verir.

 1. For döngüsü

  For döngüsünün yazılışı aşağıdaki gibidir:

  for (sayac = 1 ; sayac < 101 ; sayac++)
  {
  Bu iş 100 kez yapılacak!
  )

  Yukarıdaki döngüyle browser'a sayac değişkeninin değerini birer birer(sayac++),1'den(sayac= 1) 100'ekadar(sayac<101) arttırmasını ve her seferinde küme parantezi içinde belirtilen işi yapmasını söyledik. Burada 1 ve 101 yerine istenilen değer gelebilir,ayrıca artış değerini de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz( artışı n yapmak için sayac+=n ifadesini kullanın).Sayac değişkeninin adı da istediğiniz herhangi bir değişken adı olabilir. Yine if ifadesinde olduğu gibi döngüye yapacak tek bir iş verirsek küme parantezi kullanmaya gerek yok.

  <html>
  <head> 
  <title>Untitled</title> 
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   <script language="JavaScript1.2">
  document.write("1-10 arası sayıların kareleri ve küpleri<p>")
  for(i=0; i<10 ; i++)
  document.write(i," ", i*i," ",i*i*i,"<br>")
   </script> 
  </body>
  </html>

 2. While: Şartlı döngü

  For' dan farklı olarak while dongüsünde bir şart verilir, while 'da bu şart gerçeklendiği sürece while, kendisine verilen işi yapar.

  while(şart)
  {
  Yapılacak işler
  }

  İşte size biraz ısrarcı bir script!

  <html>
  <head> 
  <title>Untitled</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   <script language="JavaScript1.2">
  var cevap=false
  while(cevap==false)
  cevap=confirm("Siteme tekrar geleceksiniz değil mi !?")
  </script> 
  </body>
  </html>

 3. Do...while

  Bazen karşımıza öyle bir durum çıkar ki, koşullar ne olursa olsun önce bir iş yaptırmamız, sonra bir şart belirtip bu şart gerçeklendiği sürece işin yapılmasını sağlamamız gerekir. Mesela bir mail list'imiz var ve ziyaretçiye bu listeye üye olmak isteyip istemediğini soracağız. Fakat istiyoruz ki bu ziyaretçi arkadaşlarını da listemize kaydettirsin. Bu işin içinden do...while döngüsünün yapısının altındaki örneği yazarak çıkabiliriz...

  do
  {
  En az bir kere yapılacak iş
  }
  while(şart)
  Şart gerçeklenmediğinde yapılacak işler

  <html>
  <head>< BR> <title>do...while</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   <script language="JavaScript1.2">
  var sayac=0
  var ePostalar=" "
  do{
  var ePosta=prompt("Email listesi üelik başvurusu","e-mailiniz")
  var cevap=confirm("Başka birini daha üye yapmak ister misiniz?")
  sayac++
  ePostalar+=(ePosta+", ")
  }
  while(cevap==true)
  alert("Adresleri"+ePostalar+"olmak üzere "+sayac+" kişi kaydedilmiştir. Tesekkür ederiz!")
  </script> 
  </body>
  </html>

 4. Break ve Continue ifadeleri

  Bu ifadeler dönguler içinde kullanılırlar.Bir döngü içerisinde break ifadesini kullandığımız noktada döngü koşullar ne olursa olsun sonlanır. Continue ifadesi ise kullanıldığı yerde döngünün o adımının atlanmasını sağlar. Örneğin 0'dan 100'e kadar sayan bir döngüye

  (if sayac==23) continue

  şeklinde bir ifade eklersek ekranda 23 hariç, 1'den 100'e kadar olan sayıları görürüz. Continue yerine break yazarsak ise, döngü 23'üncü adımın sonunda kesilir,yani ekranda 1-23 arası sayıları görürüz. Yazdığımız döngüler üzerinde bu ifadeleri deneyerek kullanımlarını daha iyi anlayabilirsiniz.

 5. Switch

  Switch fonksiyonu diğer döngülerden biraz farklıdır. Switch fonksiyonunda durumlar(case) tanımlarız, ve her durum için yapılacak işi tanımladıktan sonra döngüden break komutuyla çıkarız. Örneğin ziyaretçiden ismini ve cinsiyetini öğrenip ona bay/bayan isim şekllinde hitab etmek istiyorsunuz.Aşağıdaki örneği yazarak bu işi switch komutuyla yapablirsiniz.

  <html>
  <head>
   <title>do...while</title>< BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   <script language="JavaScript1.2">
  var isim=prompt("İsminiz","Buraya yazın")
  var cinsiyet=prompt("cinsiyetiniz","k,e")
  switch(cinsiyet)
  {
  case "e":
  case "E":
  alert("Merhaba Bay "+isim)
  break

  case "k":
  case "K":
  alert("Merhaba Bayan "+isim)
  break

  default: alert("Lütfen cisiyetinizi doğru yazın!")
  }
  </script> 
  </body>
  </html>


Copyright © ABECE Web Hizmetleri: http://www.abecem.net